Хімія 
Хімія

Неорганическая химия

Підручник з хімії. (англійська мова)

 
 


Other books on this section:
 
 
ЕСТЕТИКА Навчальний посібник

ЕСТЕТИКА Навчальний посібник
У навчальному посібнику на ґрунті останніх досягнень сучасного гуманітар- ного знання та широкого фактологічного матеріалу розкривається історичний шлях естетики, сутність її категоріально-понятійного апарату. Детально висвіт- люються сутність мистецтва як соціального явища, його структура та особливос- ті історичного буття, зокрема у контексті української культури зламу XX–XXI ст., а також сенс і структура естетичної культури особистості. Розраховано на студентів неспеціалізованих вищих навчальних закладів і широке коло зацікавлених читачів.

 
 
 
Первые шаги с ООо

Первые шаги с ООо
Первые шаги с ООо

 
 
 
Categories
 Выступление Мехоношиной А.А. на парламентских слушаниях

Просмотреть увеличенную карту